Deventer

 
Works of Art: 0
Books: 1
Archives: 0
Veen, Jan van der   Ian Vander Veens Zinne-Beelden, Oft Adams Appel. Verciert met seer aerdige Const-Plaeten Mitsgaders Syne oude ende nieuwe ongemeene Bruydt-loss ende Zege-zangen. - t'Amsterdam 1642.   
06/1697