Gerbrand Adriaenszoon Bredero

Born: 1585
Died: 1618
 
Works of Art: 0
Books: 1
Archives: 0
Mander, Karel van   Het Schilder Boeck waerin Voor eerst de Leerlustige-Jeught den gront der Edele Vrye Schilderkonst in verscheyden deelen wort voor-gedragen. Daer na in drij deelen t'leven der vermaerde Doorluchtighe Schilders des Ouden ende Nieuwen Tydts. Eyndlyck d'uytlegginghe op den Metamorphoseon Pub Ovidij Nasonis. Met d'uytbeeldinge der Figueren, Alles dienstich ende nut den Schilders, Const-beminders onde Dichters, en alle andere Staten van menschen. Door Karel van Mander Schilder Hier is op nieu byge-voecht het leven des Autheurs. - T'Amsterdam Anno - 1618   
06/3878