Johann de Brune

Born: 1588
Died: 1658
 
Works of Art: 0
Books: 1
Archives: 0
Brune, Johann de   Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Sinne-werck: voorghestelt, In Beelden, ghedichten, en breeder uijt-legginghen, tot uijt-druckinghe, en verbeteringhe van verscheijden feijlen onser eeuwe. Den tweeden druck met nieuwe plaeten en eenige Zedespreucken vermeerdert. - T' Amsterdam 1661.   
07/2838