Daniel van den Bremden

Born: ca. 1587
 
Works of Art: 0
Books: 2
Archives: 0
Cats, Jacob   Alle De Wercken, soo Oude als Nieuwe, van den Heer Jacob Cats, Ridder, oudt Raadtpensionaris Van Hollandt, &c. Op nieus vermeerdert met des Autheurs tachtig-jarig Leven, Huyshoudinge en Bedenckingen op Zorg-vliet. De laatste Druk. Hier komen noch by des Dichters Gedachten Op Slapeloose Nachten, Nevens zijn gansche Twee En Tachtig-Jarig Leven, Door hemzelf in dichtmaat beschreven, en nooit voor deezen gedrukt. [Device] - T'Amsterdam, T'Utrecht 1700.   
07/4473   
Venne, Adriaen Pietersz. van de   Adr. vande Vennes Tafereel Van De Belacchende Werelt, en des selfs geluckige Eeuwe, Goet Rondt, Met by-gevoegde Raedsel-Spreucken, aen-gevvesen in de Boer-Achtige Eenvoudigheyt, op de haegsche Kermis. Verçisert met Konst-rijcke Af-beeldingen. - In 's Graven-Hage 1635.   
07/2870