Giovanni Zaratino Castellini

Born: 1570
Died: 1641
 
Works of Art: 0
Books: 2
Archives: 0
Ripa, Cesare   Iconologia, of uytbeeldingen des Verstands: van Cesare Ripa van Perugien, Ridder van SS. Mauritius en Lazzaro. Waer In Verscheiden af beeldingen van Deughden, Ondeughden, Genegentheden, Menschlijcke Nertztochten, Konsten, Leeringen, Sinlijckheden, Elementen, Hemelsche Lichamen, Landschappen van Italien, Revieren van alle deelen des Werrelts, en alle andere ontallijcke stoffen, met hare verklaringen, werden verhandelt. Een werck dat dienstigh is, allen Reedenaers, Poëten, Schilders, Beeldhouwers, Teyckenaers, en alle andere Konstbeminders en Liefhebbers der Geleertheyt en eerlijcke Wetenschappen. Om uyt te drucken, en te vinden, 't Begrip van alle Sinnebeelden, Invallen, Devijsen of Sinteykenen. Oock om te spreecken, Van allerleye toerustingen, 't zy op Bruylosten, Lijckstaetien en Zeege-feesten ... Verrijckt met veele Beeldnissen en geestige geleerde overwegingen, door de uytnemende verbeteringe van Giov. Zaratino Castellini Romano. uyt het Italiens vertaelt door D. P. Pers. - Amstelredam in 't jaer 1644.   
03/2440   
Ripa, Cesare   Della Novissima Iconologia Di Cesare Ripa Perugino Cavalier de SS. Mauritio, & Lazzaro. Parte Prima. (- Terza.) Nella quale si descrivono diverse Imagini di Virtu, Vitii, Affetti, Passioni humane, Arti, Discipline, Humori, Elementi, Corpi Celesti ... Opera Utile ad Oratori, Predicatori, Poeti, Pittori, Scultori, Disegnatori, & ad'ogni studioso. Per inventar Concetti, Emblemi, ed Impresse, Per divisare qual si voglia apparato Nutiale, Funerale, Trionfale, Per rappresentar Poemi Drammatici, e per figurare co' suoi proprij simboli ciò, che può cadere in pensiero humano. Ampliata In quest'ultima Editione non solo dallo stesso Auttore ... Ma ancora arrichita d'altre Imagini ... dal Sig. Gio. Zaratino Castellini Romano. - In Padova 1625. (1624.) Con licenza de' Superiori.   
03/2438