Jacob van Campen

Born: 1595
Died: 1657
Biography
Architect, and painter.
 
Works of Art: 0
Books: 1
Archives: 0
Campen, Jacob van   Afbeelding van 't Stadt Huys Van Amsterdam, In dartigh Coopere Plaaten, geordineert door Jacob van Campen; en Geteeckent ddor iacob Vennekool. Met Speciael Octroy vande Heeren Staten voor 15 Iaren. - Tot Amsterdam Anno 1661.   
03/2230