Theodor Gregorievich Solntsev

Born: 1801
Died: 1892
 
Works of Art: 0
Books: 2
Archives: 0
Drevnosti Rossiiskago Gosudarstva Izdannuia Po Visochaishemu Povelieniyu Gosudar Imperatora Nikolai I.   - Moskva (1849 - 1865.)   
06/4722   
State Hermitage Museum (St. Petersburg)   Drevnosti Bosphora Cimmeriiscago chranyashchiyasya v'Imperiatorscom' Museye Ermitazha. Izdanui po vuisochaishemu povelyeniyu. Tom' Pervuii. (Vtoroi.) - S. Petersburg' [1854]   
05/1364