William IV, Stadholder and Prince of Orange

Born: 1711
Died: 1751
Biography
Came of age in 1732. Collector of paintings, coins and antiquities.
 
Works of Art: 0
Books: 2
Archives: 0
Lyk-Staetsie Van Zyne Doorluchtigste Hoogheid Den Heere Willem Carel Hendrik Friso, Prince Van Orange En Nassau. Graef Van Catzenelleboogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buuren, Leerdam En Cuilenburg; Marquis Van Terveere En Vlissinge; Baron Van Breda, Bielestein, De Stad Grave En Landen Van Kuyck, Ysselstein, Cranendonk, Eindhoven En Liesveldt; Heere Van Breedevoort, Geertruidenberg, Willemstadt, De Clundert, St. Martensdyk, Turnhout, Zevenbergen, Steenbergen, De Hooge En Laege Swaluwe, Naeltwyk, Dietz, Grimbergen, Herstal, Arlay, Noseroy, St. Vith, Butgenbag, Daesburg En Warneton; Erf-En Vryheer Van 'T Eylandt Amelandt; Erf-Burg-Graef Van Antwerpen En Besancon; Erf-Maerschalk Van Hollandt; Erf-Stadhouder, Capitein-Generael En Admiral Van De Vereenigde Nederlanden; Gouverneur Generael Van Oost-En Westindien, Ridder Van Den Orden Van De Kousse-Bandt, &c. &c. &c. Gehouden den IV. Februari MDCCLII. Naeuwkeuriglyk nagetekent door P. van Cuyk, Junior. en in het Kooper gebragt Door J. Punt.   - In 's Gravenhage [1755]   
05/4438   
Afbeelding Van De Zaal En 'T Praalbed Waar Op Het Lyk Van Zyne Doorluchtige Hoogheid Den Heere Willem Karel Hendrik Friso, Prinse Van Oranje En Nassau, ERf-Staadhouder, Kapitein-Generaal En Admiraal Der Vereenigde Provincien, enz. enz. enz. Geduurende Verscheide Dagen, In De Maanden November En December Des Jaars MDCCLI, Ten Toon Is Gesteld Geweest. Alles onder opzicht en directie van den Heere Delage, Lieutenant-Collonel en Intendant der Gebouwen van Haar Koninklyke Hoogheid Mevrouwe De Prinsesse Gouvernante, enz. enz. enz. Naauwkeuriglyk nageteekend door den Heere De Swart, Architect van het Hof; en in het Kooper gebragt Door Jan Punt. Mit Privilegie van Haar Ed. Groot Mog. de Heeren Staten van Holland en Westvriesland, in dato den 30 November 1751. en van Haar Hoog Mog. de Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, in dato den 11 January 1752.   - t' Amsterdam [1752]   
05/4437