Pieter de Swart

Born: 1709
Died: 1772
Biography
Architect. Trained in Paris; active in the Netherlands.
 
Works of Art: 0
Books: 2
Archives: 0
Description De La Chambre Et Lit De Parade Sur Lequel Le Corps De Son Altesse Royale Anne, Princesse Royale De La Grande-Bretagne, Princesse Douairiere D'Orange Et De Nassau, Tutrice De Monseigneur La Stadhouder Hereditaire, Gouvernante Des Provinces-Unies, &c. &c. &c. A été exposé pendant plusieurs jours en Février 1759. Le tout sous la direction de Monsieur De Lage, Lieutenant-Colonel & Intendant des Batimens de Son Altesse Sérénissime Monseigneur le Prince Stadgouder, &c. &c. &c. Exactement dessinés par Monsieur De Swart, Architecte de la Cour, & gravés en Cuivre Par Mr. S. Fokke.   - A La Haye [1759]   
06/4076   
Afbeelding Van De Zaal En 'T Praalbed Waar Op Het Lyk Van Zyne Doorluchtige Hoogheid Den Heere Willem Karel Hendrik Friso, Prinse Van Oranje En Nassau, ERf-Staadhouder, Kapitein-Generaal En Admiraal Der Vereenigde Provincien, enz. enz. enz. Geduurende Verscheide Dagen, In De Maanden November En December Des Jaars MDCCLI, Ten Toon Is Gesteld Geweest. Alles onder opzicht en directie van den Heere Delage, Lieutenant-Collonel en Intendant der Gebouwen van Haar Koninklyke Hoogheid Mevrouwe De Prinsesse Gouvernante, enz. enz. enz. Naauwkeuriglyk nageteekend door den Heere De Swart, Architect van het Hof; en in het Kooper gebragt Door Jan Punt. Mit Privilegie van Haar Ed. Groot Mog. de Heeren Staten van Holland en Westvriesland, in dato den 30 November 1751. en van Haar Hoog Mog. de Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, in dato den 11 January 1752.   - t' Amsterdam [1752]   
05/4437