Jan van der Veen

Born: 1578
Died: 1659
Biography
Poet and chemist, in Deventer.
 
Works of Art: 0
Books: 1
Archives: 0
Veen, Jan van der   Ian Vander Veens Zinne-Beelden, Oft Adams Appel. Verciert met seer aerdige Const-Plaeten Mitsgaders Syne oude ende nieuwe ongemeene Bruydt-loss ende Zege-zangen. - t'Amsterdam 1642.   
06/1697