Johan van Schuylenburch

Born: fl. ca. 1711 - 1735?
 
Works of Art: 0
Books: 1
Archives: 0
Houbraken, Arnold   De Groote Schouburgh Der Nederlantsche Konstschilders En Schilderessen. Waar van 'er vele met hunne Beeltenissen ten Tooneel verschynen, en hun levensgedrag en Konstwerken beschreven worden: zynde een vervolg op het Schilderboek van K. v. Mander. Door Arn. Houbraken. I. Deel. (Het II. Deel. 'T welk zyn aanvang neemt met het Jaar 1613, en vervolgt met die Konstschilders welker geboorte in dien tusschentyd tot het Jaar 1635 voorgevallen is. Door Arnold. Houbraken.) - T'Amsterdam, - 1718.(-1719.)   
06/6066