Vashti, Queen of Persia

 
Works of Art: 0
Books: 1
Archives: 0
Cats, Jacob   Tooneel Vande Mannelicke Achtbaerheyt, Aen-Ghewesen Inde Voor-sprake, Teghen-sprake, ende Wt-sprake, Ghedaen Over de vveygheringhe van de Koniginne Vasthi, aen de Ghesanten des Konincx Assuerus. Tot verbeteringhe vande huys-ghebraken deser eeuwe, Door I. Cats. - Tot Middelburgh Anno 1622.   
07/1281