Christiaan Kramm

Born: 1797
Died: 1875
 
Works of Art: 0
Books: 1
Archives: 0
Kramm, Christiaan   De Levens En Werken Der Hollandsche En Vlaamsche Kunstschildres, Beeldhouwers, Graveurs En Bouwmeesters, Van Den Vroegsten Tot Op Onzen Tijd; Door Christiaan Kramm, Lid Der Koninkl. Akademie Van Beeldende Kunsten, Enz. - Kunstschilder, - Oud-Provincial Architect, En Directeur Der Stads-Akademie Van Bouwkunde, Te Utrecht. (Stekkende tevens tot vervolg op het Werk van I. Immerzee, Ir,) - Eerste Deel. A-C. (- Zesde Deel. T-Z.) - Amsterdam 1857. (-1864.)   
06/6063