Hendrik Hondius, the elder

Born: 1573
Died: 1650
Biography
Engraver, etcher, draughtsman and publisher. Trained in Brussels and Antwerp; travelled to Cologne, London, Paris; in 1597 settled in the Hague (with short residence in Amsterdam and Leiden, 1603-5). Father of print-publisher Hendrik Hondius, the younger (ca. 1615 - 1676/7).
 
Works of Art: 0
Books: 1
Archives: 0
Mander, Karel van   Het Schilder Boeck waerin Voor eerst de Leerlustige-Jeught den gront der Edele Vrye Schilderkonst in verscheyden deelen wort voor-gedragen. Daer na in drij deelen t'leven der vermaerde Doorluchtighe Schilders des Ouden ende Nieuwen Tydts. Eyndlyck d'uytlegginghe op den Metamorphoseon Pub Ovidij Nasonis. Met d'uytbeeldinge der Figueren, Alles dienstich ende nut den Schilders, Const-beminders onde Dichters, en alle andere Staten van menschen. Door Karel van Mander Schilder Hier is op nieu byge-voecht het leven des Autheurs. - T'Amsterdam Anno - 1618   
06/3878