Cornelis van Dalen, I

Born: ca. 1602
Died: 1665
Biography
Print-maker, draughtsman, editor.
 
Works of Art: 0
Books: 1
Archives: 0
Cats, Jacob   Alle De Wercken, soo Oude als Nieuwe, van den Heer Jacob Cats, Ridder, oudt Raadtpensionaris Van Hollandt, &c. Op nieus vermeerdert met des Autheurs tachtig-jarig Leven, Huyshoudinge en Bedenckingen op Zorg-vliet. De laatste Druk. Hier komen noch by des Dichters Gedachten Op Slapeloose Nachten, Nevens zijn gansche Twee En Tachtig-Jarig Leven, Door hemzelf in dichtmaat beschreven, en nooit voor deezen gedrukt. [Device] - T'Amsterdam, T'Utrecht 1700.   
07/4473