Antoine-Joseph Dezallier d'Argenville

Born: 1680
Died: 1765
Biography
Writer, collector, engraver, in Paris. Son of bookseller Antoine Dezallier (1642?-1716); father of writer Antoine-Nicolas Dezallier d'Argenville (1723-96).
 
Works of Art: 0
Books: 1
Archives: 0
Dezallier d'Argenville, Antoine-Joseph   Tooneel Der Uitmuntende Schilders Van Europa, En Byzonderlyk Van Nederland, Zedert De Vinding' Der Olieverw' Tot Ao. MDCCL. Bevattende De Merkwaardigste Byzonderheeden hunnes Leevensloops, en de Aanwyzinge hunner beste Werken; Hunne onderscheide Eigenschappen in de Kunst, en de Maniere hun's Penseels; En het Middel om de Tékeningen der Groote Meesters te kennen. Verrykt met hunne Afbeeldzels in Fraaije Kunstplaaten. Uit bet Fransch vertaald, verbéterd en grootlyks vermeêrderd. I. Deel. - In 'sGravenhage [1752]   
07/2710