Jakob Houbraken

Born: 25 December 1698 in Dordrecht
Died: 14 November 1780
Biography
Engraver, etcher, collector, in Amsterdam. Son of Arnold Houbraken (1660-1719).
 
Works of Art: 2
Books: 1
Archives: 0
Works by

Portrait of Baron van Imhoff   
Portrait of Baron van Imhoff
Jakob Houbraken
  
Works after

André Hercules Cardinal de Fleury   
André Hercules Cardinal de Fleury
ca. 1743-50?
G. Roy
  

Houbraken, Arnold   De Groote Schouburgh Der Nederlantsche Konstschilders En Schilderessen. Waar van 'er vele met hunne Beeltenissen ten Tooneel verschynen, en hun levensgedrag en Konstwerken beschreven worden: zynde een vervolg op het Schilderboek van K. v. Mander. Door Arn. Houbraken. I. Deel. (Het II. Deel. 'T welk zyn aanvang neemt met het Jaar 1613, en vervolgt met die Konstschilders welker geboorte in dien tusschentyd tot het Jaar 1635 voorgevallen is. Door Arnold. Houbraken.) - T'Amsterdam, - 1718.(-1719.)   
06/6066